Αφιέρωμα στους Κοινωνικούς Αγώνες στη Λατινική Αμερική – Κολομβία

Σε συνέχεια των εκδηλώσεων για τους κοινωνικούς αγώνες στη Λατινική Αμερική:

Διήμερο εκδηλώσεων – «Αφιέρωμα στην Κολομβία»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο χώρο της Ευτοπικής Βιβλιοθήκης για το μήνα Δεκέμβρη τις Τετάρτες (που θα λειτουργεί) από 5 – 8μμ αλλά και τα Σάββατα 1, 8 και 15 του μήνα και ώρες 2:30 – 5:30μμ, θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας για τους Κοινωνικούς Αγώνες στην Κολομβία, καθώς και έκθεση ελληνόφωνου κινηματικού εντύπου σχετικά με την Αλληλεγγύη στους Κοινωνικούς Αγώνες στη Λατινική Αμερική.

Ευτοπική Βιβλιοθήκη, Δεκέμβρης 2018