Νέες εισαγωγές βιβλιοθήκης – Ιούνης 2018

– Stardust Lady, Γυναίκες στην Πυρά, Κόκκινο Νήμα

– Φωτόπουλος Τάκης, Εξαρτημένη ανάπτυξη, εκδ.Εξάντας, 1985

– Κιτσίκης Δημήτρης, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1988

– Illuminati Augusto, Σημαίες – Από τη στράτευση στον ακτιβισμό, Ελευθεριακή Κουλτούρα, 2018

– Codello F., Colombo, E., Ibanez, T., Senta, A., Colombo, D., O Κόσμος αλλάζει. Πώς αλλάζει ο Αναρχισμός;, Ελευθεριακή Κουλτούρα, 2018

– Μπακέλι Ρικάρντιο, Ο Διάβολος στο Ποντελούνγκο, εκδ.Κριτική, 1988

– Όμηρος Ιλιάδα, Τόμος Α΄-Β΄ εκδόσεις Ζήτρος, μτφ. Θ. Μαυρόπουλος

– Τσοπάνης, Kωνσταντίνος, Ορφισμός και Χριστιανισμός, Ιάμβλιχος

– Κούτουλας, Διαμαντής, Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (τοπογραφική ανασύνθεση),

εκδ. Π. Χιωτέλλης, Αθήνα, 2000.

Δεκέμβρης 1944 – Μύθοι και πραγματικότητες, έκδοση της εφημ.Η ΑΥΓΗ, 8/12/2013

– Κράνστον, Μωρίς, Ένας φανταστικός διάλογος μεταξύ Μάρξ-Μπακούνιν, εκδ. Χειρόγραφο

-Brown, Melissa, Un Declaracion Negra Feminista

-Davis, Angela, Prision, Raza, Genero

Elogio de la ZAD y otros textos sobre lo comunal, Pensare

Europa debe morir, Pensare y Ediciones La Social

-No nacemos machos, Ediciones La Social

-Perez-Vitoria, Silvia, El Retrorno de los Campesinos – Una opportunidad para nuestra supervivencia, Icaria, 2010

Anarchici di Bialystok, 1903-1908, Edizioni Bandiera Nera